Maërlyn

Vagrant

2013. 10. 28.

A napi munka során gyakran előkerül az a probléma, hogy mindhárom nagy operációs rendszer használatban van a cégnél. Hosszadalmas munka mindegyiken egy ugyanolyan fejlesztőkörnyezetet beállítani, és még így sem ideális a helyzet: a Windows kis/nagybetűre érzéketlen filerendszerén történő fejlesztés után könnyen problémákba ütközhetünk egy Linuxos case-sensitive rendszerre történő deploy során. És ekkor még nem esett szó az olyan, egyes alkalmazások működéséhez szükséges külső komponensekről, mint egy queue szerver, MTA vagy adatbázis.

És itt lép színre a Vagrant.

Mi ez?

A Vagrant egy olyan program, melynek célja az, hogy könnyen és gyorsan tudjunk több gépen (és több operációs rendszeren) azonos virtuális gépeket előállítani. Így például a repository-nk klónozása és egy vagrant up után máris lehet dolgozni anélkül, hogy akár órákat kellene eltöltenünk egy virtuális gép telepítésével és beállításával. Alapértelmezetten VirtualBoxot használ a háttérben (mert minden platformon fut és ingyenes), de van lehetőség VMWare használatára is.

Ha ez a gép elkészült, onnantól az futtatja a kódunk, de a saját operációs rendszerünk böngészőjével, fejlesztői eszközeivel tudunk továbbra is dolgozni.

Hogyan működik?

A rendszer lelke a repositoryban levő Vagrantfile, amiben a gépünk főbb paramétereit adhatjuk meg, például hogy milyen alaprendszerre épül, legyen-e hálózati elérése és hogyan, illetve hogy milyen módszerrel történjen a provisioning (a telepítés utáni konfiguráció). Ez egy egyszerű, ruby szintaxist követő file, például valami hasonló:

Vagrant.configure("2") do |config|
 config.vm.box = "precise64"
 config.vm.box_url = "http://files.vagrantup.com/precise64.box"

 config.vm.network :private_network, ip: "192.168.33.33"
  config.vm.network :forwarded_port, guest: 80, host: 8080
  config.ssh.forward_agent = true

 config.vm.provider :virtualbox do |v|
  v.customize ["modifyvm", :id, "--natdnshostresolver1", "on"]
  v.customize ["modifyvm", :id, "--memory", 512]
 end

 nfs_setting = RUBY_PLATFORM =~ /darwin/ || RUBY_PLATFORM =~ /linux/
 config.vm.synced_folder "./", "/vagrant", id: "vagrant-root" , :nfs => nfs_setting

 config.vm.provision :shell, :inline => 'echo -e "mysql_root_password=root
controluser_password=root" > /etc/phpmyadmin.facts;'

 config.vm.provision :puppet do |puppet|
  puppet.manifests_path = "vagrant"
  puppet.module_path = "vagrant/modules"
  puppet.options = ['--verbose']
 end
end

Ez egy Ubuntu Precise-ra (12.04 LTS) épülő gépet ír le, aminek van egy belső hálózati címe, a host gép 8080-as portja át van irányítva a guest 80-as portjára, van internet-elérése, 512MB RAM-ja, egy szinkronizált mappája (a Vagrantfile mappája a guest gép /vagrant útvonalán), valamint puppettel történik a konfigurációja.

Használata

Az alapvető műveletekhez csak néhány parancsot kell megtanulnunk:

Puppet

A használata önmagában is megérne egy bejegyzést, ezért itt csak a fő configfile-on megyek végig, ami jelen esetben a vagrant/default.pp. Akit érdekel a teljes beállítás, githubon megtekintheti.

group { 'puppet': ensure => present }
Exec { path => [ '/bin/', '/sbin/', '/usr/bin/', '/usr/sbin/' ] }
File { owner => 0, group => 0, mode => 0644 }

Alapbeállítások. Legyen egy puppet nevű csoport a gépen, ez legyen a PATH, valamint az új file-ok alapértelmezett tulaja a root, 644-es engedélyekkel.

class {'apt':
 always_apt_update => true,
}

Class['::apt::update'] -> Package <|
  title != 'python-software-properties'
and title != 'software-properties-common'
|>

Futtasson egy apt-get update-et minden csomagra, ami nincs a felsoroltak közt.

apt::key { '4F4EA0AAE5267A6C': }

apt::ppa { 'ppa:ondrej/php5-oldstable':
 require => Apt::Key['4F4EA0AAE5267A6C']
}

Adjon hozzá egy új APT kulcsot, majd egy PPA-t az előbbi kulccsal. Ez az 5.4-es php-hoz szükséges, mert a Precise-ban csak 5.3 elérhető.

package { [
  'build-essential',
  'vim',
  'curl',
  'git-core',
  'mc',
 ]:
 ensure => 'installed',
}

Ezek a csomagok legyenek telepítve.

class { 'apache': }

apache::dotconf { 'custom':
 content => 'EnableSendfile Off',
}

apache::module { 'rewrite': }

file { '/etc/apache2/sites-enabled/000-default':
 ensure => absent,
}

apache::vhost { 'localhost':
 server_name  => false, # hogy ez legyen a default
 serveraliases => [
],
 docroot    => '/vagrant/',
 port     => '80',
 env_variables => [
],
 priority   => '1',
}

Legyen apache-unk, amiben tiltva van a sendfile, engedélyezve a rewrite modul. Szintén tiltva legyen az alapértelmezetten létrehozott virtualhost, mert sajátot akarunk csinálni localhost néve, és ezt szeretnénk a defaultnak; a DocumentRoot pedig legyen a korábban beállított /vagrant, ami a host gépen azzal a mappával van szinkronizálva, amelyben a Vagrantfile található.

class { 'php':
 service       => 'apache',
 service_autorestart => false,
 module_prefix    => '',
}

php::module { 'php5-mysql': }
php::module { 'php5-cli': }
php::module { 'php5-curl': }
php::module { 'php5-gd': }
php::module { 'php5-intl': }
php::module { 'php5-mcrypt': }

class { 'php::devel':
 require => Class['php'],
}

class { 'php::pear':
 require => Class['php'],
}

class { 'xdebug':
 service => 'apache',
}

Legyen telepítve PHP az adott modulokkal, fejlesztésre előkészítve, xdebuggal.

class { 'composer':
 require => Package['php5', 'curl'],
}

Legyen rendszerszinten elérhető a Composer.

puphpet::ini { 'xdebug':
 value  => [
  'xdebug.default_enable = 1',
  'xdebug.remote_autostart = 0',
  'xdebug.remote_connect_back = 1',
  'xdebug.remote_enable = 1',
  'xdebug.remote_handler = "dbgp"',
  'xdebug.remote_port = 9000'
 ],
 ini   => '/etc/php5/conf.d/zzz_xdebug.ini',
 notify => Service['apache'],
 require => Class['php'],
}

Az xdebug legyen engedélyezve, és lehessen távolról kapcsolódni hozzá. Ez a gyakorlatban a helyi hálózatot jelenti, így lehet a host gépről, vagy akár egy másik gépről is debuggolni.

puphpet::ini { 'php':
 value  => [
  'date.timezone = "Europe/Budapest"'
 ],
 ini   => '/etc/php5/conf.d/zzz_php.ini',
 notify => Service['apache'],
 require => Class['php'],
}

puphpet::ini { 'custom':
 value  => [
  'display_errors = On',
  'error_reporting = -1',
  'allow_url_fopen = 1'
 ],
 ini   => '/etc/php5/conf.d/zzz_custom.ini',
 notify => Service['apache'],
 require => Class['php'],
}

Legyen a PHP-nk Budapesti időzónára beállítva, mutassa a hibákat (az összeset), és legyen engedélyezve a http protocol wrapper.

class { 'mysql::server':
 config_hash  => { 'root_password' => 'root' }
}

mysql::db { 'silex-alap':
 grant  => [
  'ALL'
 ],
 user   => 'silex-alap',
 password => 'silex-alap',
 host   => 'localhost',
 sql   => '/vagrant/db.sql',
 charset => 'utf8',
 require => Class['mysql::server'],
}

Legyen MySQL a gépen, a root jelszó legyen root, ezen felül jöjjön létre egy silex-alap adatbázis ugyanilyen nevű és jelszavú felhasználóval, akinek mindenre van benne joga, és rögtön importálja is ide a db.sql file-t.

class { 'phpmyadmin':
 require => [Class['mysql::server'], Class['mysql::config'], Class['php']],
}

file { '/etc/apache2/conf.d/phpmyadmin':
  ensure => 'link',
  target => '/etc/phpmyadmin/apache.conf',
  require => Class["phpmyadmin"],
}

Legyen telepítve phpmyadmin, és annak confja legyen engedélyezve az apache-ban, így lehessen elérni a /phpmyadmin útvonalon.

Végeredmény

A silex-alap repository klónozása után a gyökerében egyetlen vagrant up parancs (és egy kávényi várakozás) után van: