Maërlyn

A PHP 5.5 új jelszókezelő függvényei

2013. 06. 03.

A PHP 5.5-ös verziójától kezdve elérhető lesz néhány új függvény, amelyek a jelszavak kezelését segítik. Ezekről fogok írni most, hogy miért volt rájuk szükség, miért kerültek be a PHP magjába, és hogyan lehet őket használni.

Háttér

Hiába ismert az MD5-ben egy hiba 1996, a SHA1-ben pedig 2005 óta, a mai napig ezek azok a függvények, amelyeket a PHP-ban programozók többsége használ a jelszavak egyirányú kódolására (hash-selérére). Rossz esetben salt nélkül, kicsit jobb esetben egy jelszavanként különböző salttal.

Akárhogy is, ezekben egy hiba közös: sem az MD5, sem az SHA1 nem erre lett megalkotva. Mindkettőnek eredeti célja az, hogy üzenetek gyors integritás-ellenőrzését tegyék lehetővé – tehát fontos szempont volt tervezésükkor, hogy gyorsak legyenek, és egyszerűen meg lehessen őket valósítani áramkörök szintjén. Pontosan ez a sebesség teszi őket alkalmatlanná arra, hogy jelszavakat biztonságosan tároljunk benne.

2012 májusában Anthony Ferrara hozta létre a problémát megoldani célzott RFC-t, amit érdemes végigolvasni. Ebben részletesen leírja, mi a probléma a jelenlegi helyzettel. Mindössze négy új függvényt ír le azzal a céllal, hogy olyan egyszerű legyen a használata: balgaság legyen bárhogy máshogy csinálni.

A függvények

password_hash

Ezzel tudod hashelni a jelszót új felhasználó létrehozásakor.

string password_hash(string $password, int $algo, array $options = array())

Az első paraméter maga a kódolandó jelszó, a második a használandó algoritmus. Kettő konstans van erre definiálva, a PASSWORD_BCRYPT és a PASSWORD_DEFAULT. Jelenleg mindkettőnek ugyanaz az értéke, de ha később egy erősebb algoritmus is beépítésre kerül, a default arra fog módosulni.

Az opciók közt két értéket adhatunk meg: az egyik a salt, amit ha kihagyunk, random generál egyet; a másik a cost, ami az algoritmus műveletigényére van hatással. Ezt érdemes úgy belőni, hogy egy másodperc körüli idő alatt számoljon egy hasht. Érvényes bármely 4 és 30 közti egész, az alapértelmezett a 10.

Visszatérési értéke bcrypt esetén egy fix 60 karakteres string, ami tartalmaz mindent, amire ellenőrzéshez szükségünk van, azaz elég ezt mentenünk.

password_verify

Ezzel lehet ellenőrizni bejelentkezéskor, helyes jelszót adott-e meg a felhasználó.

bool password_verify($password, $hash)

Két paramétert vár, az első a kapott jelszó, a második a korábban mentett hash. Azt adja vissza, stimmel-e.

Érdekesség, hogy a háttérben egy olyan string-összehasonlító függvényt használ, ami ellenálló az időzítéses támadásokkal szemben: nem tér vissza hamissal az első eltérésnél, hanem mindenképp végignézi mindkét stringet.

password_needs_rehash

Ezzel azt tudod eldönteni, szükséges-e a jelszó újrakódolása azért, mert a rendszer közben átállt új algoritmusra, vagy nagyobb költségre. A bejelentkezési folyamat részeként lehet használni, amikor megvan a kódolatlan jelszó is.

bool password_needs_rehash(string $hash, int $algo, array $options = array())

Paraméterei annyiban térnek el a password_hash-étől, hogy ez egy már kódolt jelszót vár, nem egy eredetit. Azt adja vissza, gyengébb paraméterekkel (algoritmus, költség) lett-e hash-elve, mint amit kapott.

password_get_info

Ezzel tudod egy hash kódoláskor megadott paramétereit.

array password_get_info(string $hash)

A visszatérési értéke egy tömb algo és options kulcsokkal, az első a használt algoritmust adja meg, a második az annak átadott paramétereket, mint például a költség.

Használati példa

Az alábbi példa a fentebb linkelt RFC-ből származik. Megmutatja, hogy kell egy kapott jelszót hash-elni adott paraméterekkel, azt ellenőrizni, illetve megnézni, szükséges-e az újbóli kódolás.

<?php
$password = "rasmuslerdorf";
$hash = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT, array(
  "cost" => 7,
  "salt" => "usesomesillystringfor",
)));

if (password_verify($password, $hash)) {
  if (password_needs_rehash($hash, PASSWORD_BCRYPT, array(
      'cost' => 8,
  ))) {
    update_password_in_db($password);
  }
  log_user_in();
} else {
  error_wrong_password();
}

Az jól látható, hogy innentől felesleges egyéb megoldásokat használni, ennél tényleg nem lehet egyszerűbb.

És 5.5 előtt?

Nem kell félni attól, hogy ezek csak évek múltán lennének használhatók, amikor már a szolgáltatók többsége átállt 5.5-re. Az eredeti, C nyelvű patch szerzője megvalósította ugyanazt PHP-ban is password_compat néven, ezt már 5.3.7-től kezdve lehet használni. Működése pontosan ugyanaz, mint a majdani beépített függvényeké.